Tuesday, February 9, 2016

Results from test year 8 - code words


8A: Bedömning av skrivförmågan

Elev:
Monday = E-nivå
Tuesday = F-nivå, komplettera
Wednesday = E-nivå
Thursday = A-nivå
Friday= C-nivå
Saturday =  lägre A-nivå
Sunday= C-nivå
January = A-nivå
February = lägre A-nivå
March = C-nivå
April = C-nivå
May = C-nivå
June = C-nivå
July = övre C-nivå
August = övre E-nivå
September = A-nivå
October = E-nivå
November = E-nivå
Left = F-nivå - komplettera en uppgift8B Bedömning av skrivförmåga:

Elev:
Spring = lägre A-nivå
Summer =  E-nivå
Autumn = A-nivå
Winter = A-nivå
Red = E-nivå
Blue = A-nivå
Yellow = C-nivå
White = lägre A-nivå
Turquoise =  lägre A-nivå
Black = lägre A-nivå
Pink = lägre C-nivå
Purple = övre E-nivå
Grey = C-nivå
Green = övre C-nivå
Brown = lägre A-nivå
Beige = A-nivå
With = lägre C-nivå
Right = prov ej helt klart - göra färdigt med Pernilla

OBS! BEGREPPEN "LÄGRE" SAMT "ÖVRE" NÄR DET GÄLLER NIVÅ, ANVÄNDS FÖR ATT VISA IFALL MAN ÄR I RISKZONEN NEDÅT ELLER ÄR NÄRA ATT AVANCERA TILL NÄSTA NIVÅ. 

No comments:

Post a Comment